Město Libušín
Město Libušín

Aktuality

Kino 2020

Letní kino v Libušíně

Datum: 4. 8. 2020

Město Libušín Vás zve dne 30.8.2020 po 20.00 hod. do areálu bývalého koupaliště na film "Přes prsty". Přesný čas bude včas upřesněn.

Lékař , který na Vás myslí

Informace pro pacienty ordinace Všeobecného praktického lékaře v Libušíně

Datum: 10. 7. 2020

Z důvodu maximálního snížení rizika přenosu respiračních onemocnění Vás žádáme i nadále o nošení roušek v prostorech čekárny a ordinace. Děkujeme za pochopení.

Info k dopravě

Upozornění pro občany - doprava!

Datum: 29. 6. 2020

od 1.7.2020-28.8.2020

Vyznačení tras autobusů

Uzavírka ul. Smečenské v Kladně

Datum: 19. 6. 2020

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude od 1. července 2020 do 28. srpna 2020 uzavřena Smečenská ulice v Kladně. V úseku od křižovatky s ul. Vítěznou či Rakovnickou (konečná stanice autobusu č. 601) až po křižovatku, kde se odbočuje do Libušína bude silnice uzavřena. Objízdná trasa bude vedena obousměrně, a to ve směru Kladno – Libušín následujícím způsobem:
směrem na Kamenné Žehrovice, odbočka směr Srby a dále směr křižovatka „U Ručiček“. Odtud je možno jet do Libušína buďto přes Důl Libušín nebo se vrátit směr Kladno a odbočit na silnice č. 23635 (okolo Dolu Max).
V době uzavírky bude pouze linka č. 627 obsluhovat zastávky, Libušín - Škola, Suchá Horka a Důl Max.
Linka č. 617 bude ze zastávky Libušín, Náměstí pokračovat na Důl Libušín a nebude obsluhovat zastávky Libušín – Škola, Suchá Horka a Důl Max.

Odečty vody 2020

Datum: 16. 6. 2020

Odpočty vody se provádějí od 18.6.2020 - 26.6.2020. V případě vaší nepřítomnosti dejte zapsaný stav vody na viditelné místo. Stav vody můžete také nahlásit na tel. kontakt 725806885.

Rekonstrukce mostu v ul. Zd. Nejedlého

Datum: 1. 6. 2020

Když byla 19. ledna 2020 rozeslána projektová dokumentace na rekonstrukci mostu v ul. Zd. Nejedlého jednotlivým orgánům k vyjádření, domníval jsme se, že začátkem června budou probíhat dokončovací práce. Bohužel stanovisko státního podniku Povodí Vltavy dorazilo po dvou urgencích až na konci května. To je ten důvod, proč ještě nebyly zahájeny práce na rekonstrukci mostu v ul. Zd. Nejedlého.

Ing. Vladimír Eichler

Nová ordinace praktického lékaře v Libušíně

Nová ordinace praktického lékaře v Libušíně

Datum: 28. 5. 2020

od 1.7.2020.
Podrobnější informace naleznete v letáčku.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Datum: 21. 5. 2020

s účinností od 25.5.2020
Další informace naleznete v přílohách.

Očkování psů a koček 1

Očkování psů a koček

Datum: 20. 5. 2020

proti vzteklině bude probíhat 6.6.2020 ve dvoře Městského úřadu v Libušíně od 9.00 do 11.00 hod. Cena očkovací vakcíny činí 130,- Kč.

Odečty elektroměrů

Datum: 12. 5. 2020

se provádí od 15.5.-22.5.2020.Pracovníci ČEZu žádají občany o zpřístupnění elektroměrů za účelem odečtů a kontroly.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum: 11. 5. 2020

28.5.2020

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum: 11. 5. 2020

dne 25.5.2020

NO

Svoz nebezpečného odpadu 20.6.2020

Datum: 11. 5. 2020

od 12:50 hod. do 16:15 hod.

Sbírka zákonů ČR č. 232 ze dne 6.5.2020

Datum: 7. 5. 2020

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 30.4.2020

Datum: 4. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020

Výdej dezinfekce probíhá na Městském úřadě v úřední hodiny.

Datum: 27. 4. 2020

Pondělí
7:00-12:00 13:00-17:00
Středa
7:00-12:00 13:00-17:00
Výdej je do vlastní nádoby nebo lahve.

Knihovna Města Libušín otevřena od 28.4.2020

Datum: 27. 4. 2020

Knihovna je otevřena:
Úterý: --- , 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Vstup do knihovny je pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Sběrný dvůr Města Libušín je již otevřen pro občany.

Datum: 27. 4. 2020

Sběrné místo ve dvoře bývalé hasičárny – Nábřeží 15 je v současné době otevřeno:
-v sobotu od 8,00 do 13,00 hod.(mimo státní svátky),
-v úterý a čtvrtek od 10.00 – 18.00 hod. - letní období (mimo státní svátky)
-v úterý a čtvrtek od 9.00 - 17.00 hod. - zimní období (mimo státní svátky)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 23.4.2020 a Sbírka zákonů č. 185-192 ze dne 24.4.2020

Datum: 24. 4. 2020

Podrobnější informace naleznete v přílohách.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Datum: 24. 4. 2020

ze dne 23.4.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Datum: 17. 4. 2020

s účinností od 20.4.2020

Rekonstrukce Smetanovy ulice v Libušíně

Datum: 15. 4. 2020

Od pondělí 20.4.2020 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci komunikace.

#

Ordinace praktického lékaře v Libušíně

Datum: 15. 4. 2020

Na základě oznámení společnosti Všeobecný lékař s.r.o. bude zahájen provoz ordinace praktického lékaře v Libušíně od 1.7.2020. V současné době je již ordinace praktického lékaře v Libušíně zrekonstruována.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 9.4.2020

Datum: 14. 4. 2020

S účinností od 20.4.2020.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
Další informace naleznete v přílohách.

První svoz bioodpadu 2020

Datum: 4. 4. 2020

První svoz bioodpadu začíná 9.4.2020. Další svozy budou probíhat vždy každý lichý týden ve čtvrtek.

Krizové opatření pro subjekty krizové infrastruktury a zákaz vstupu do ČR

Datum: 3. 4. 2020

vlády ČR

nakládání s odpadem v době epidemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - informace Ministerstva životního prostředí

Datum: 3. 4. 2020

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti.
Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu.

Otevření sběrného dvora

Datum: 2. 4. 2020

Od soboty 4. dubna 2020 bude každou sobotu otevřen sběrný dvůr od 8.00 do 13.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany zaměstnanců si každý příchozí bude odkládat odpad do velkoobjemové vany sám. V ostatní dny bude sběrný dvůr pro veřejnost uzavřen.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z 30.3.2020

Datum: 31. 3. 2020

Všem osobám se s účinností od 31.3.2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
Další informace naleznete v přílohách.

Aktuální otvírací doby provozoven na území města

Datum: 30. 3. 2020

k 30.3.2020

Ordinace praktického lékaře v Libušíně

Datum: 30. 3. 2020

V současné době je plánováno otevření ordinace od 1.6.2020.
Další informace naleznete v příloze.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 6/2020

Datum: 28. 3. 2020

Mimořádná opatření s účinností od 28.3.2020

zrušení kulturních akcí

Zrušení kulturních akcí

Datum: 27. 3. 2020

2020

Doporučení pro seniory a jejich blízké

Datum: 27. 3. 2020

Doporučení pro seniory v karanténě či v izolaci.
Doporučení pro blízké seniorů.

Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2020 1

Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Datum: 26. 3. 2020

platné od 27.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2020

Datum: 26. 3. 2020

S účinností ode dne 27.3.2020 od 6.00 hod. do dne 1.dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen a služeb:
Další informace naleznete příloze.

Informace o organizaci zápisu do první třídy Základní školy Libušín

Datum: 25. 3. 2020

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou ve dnech
1.4.2020 - 21.4.2020 elektronickou formou a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Další informace naleznete v příloze.

Informační linka + další kontakty

Informace o nemoci COVID - 19

Datum: 24. 3. 2020

Informace pro občany o nemoci COVID-19:
- Příznaky,
- Jak se šíří nemoc COVID-19?
- Jak se můžete chránit?
- Důležitá nařízení a opatření.
Další informace naleznete v příloze.

Mimořádná opatření (nová nákupní doba pro seniory) a Usnesení vlády ČR č. 122-128 o přijetí krizového zabezpečení

Datum: 24. 3. 2020

Upozorňujeme na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020, které zakazuje přítomnost všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin, a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob,
- osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Další informace naleznete přílohách.

pokyny pro občany

Pokyny pro občany při svozu odpadu firmou FCC Regios, a.s. v době epidemie COVID-19.

Datum: 23. 3. 2020

Firma bude svážet odpad pouze v nádobách.
Nebude vyvážen žádný odpad navíc vedle nádoby=popelnice,kontejneru.
Odpad do nádob dávejte pouze v zavázaných pytlích.
Víko popelnice dezinfikujte.
Občan v karanténě a s pozitivním nálezem onemocnění (COVID-19) v domácím léčení dočasně netřídí odpad.
Další informace naleznete v přílohách.

nakládání s odpadem v době epidemie

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Datum: 21. 3. 2020

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Další informace naleznete v odkazech.

Aktuální opatření České pošty

Datum: 21. 3. 2020

Upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P.
Informace k doručování a i důchodům na tel. kontaktu: 954227306

Mimořádné opatření (nová nákupní doba) a Usnesení vlády ČR č. 109-112 o přijetí krizového zabezpečení

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.Podrobnější informace naleznete v přílohách.

Dopis občanům

Datum: 20. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

naše země se nyní nachází ve velmi složité situaci. V zájmu nás všech nyní je držet se pravidel, kterými může každý z nás ovlivnit, jak vysoké počty nemocných v době vrcholu epidemie budou. Obracím se na vás tímto dopisem, abyste veškerá doporučení ohledně omezení možnosti nákazy koronavirem COVID-19 brali co nejvíce v patrnost a nepodceňovali je. Pokusme se následujícími opatřeními co nejvíce snížit případný výskyt onemocnění v našem městě.
Věřím, že to společnými silami zvládneme a ve zdraví se v lepších časech setkáme.
Další informace naleznete v příloze.

Důležitá oznámení krizového štábu České pošty

Datum: 19. 3. 2020

• Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
• Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.
• Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
• Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
Další informace naleznete v příloze.

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020

Datum: 18. 3. 2020

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Dále zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
Další informace naleznete přílohách.

Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Datum: 18. 3. 2020

2020

Mimořádné opatření - roušky

Rozhodnutí hejtmanky

Datum: 18. 3. 2020

zákaz vstupu, pohybu a pobytu osob na území za nouzového stavu.

Sběrný dvůr!!!!

Datum: 17. 3. 2020

V souvislosti s nouzový stavem v ČR bude s účinností od 18.3.2020 uzavřen sběrný dvůr Městského úřadu Libušín pro občany do odvolání.

Ordinace Všeobecného praktického lékaře v Řevničově

Datum: 17. 3. 2020

nabízí v této vážné situaci občanům Libušína služby praktického lékaře.
Aktuální informace najdete na stránkách: www.vseobecnylekar.cz a níže uvedných linkách, které
jsou provozu v pracovní dny 8:00-16:00h.
770 112 211, 771 142 577, 771 143 077, 771 143 751

Usnesení vlády ČR č. 96-90 o přijetí krizového zabezpečení

Datum: 17. 3. 2020

Vláda
doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Další informace naleznete příloze.

Upozornění!

Datum: 16. 3. 2020

Z důvodu Nařízení vlády ČR je od 16.3.2020 uzavřena knihovna a dětské hřiště v Libušíně do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Usnesení vlády ČR č. 83-90 o přijetí krizového zabezpečení

Datum: 16. 3. 2020

ze dne 15.3.2020
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: podrobnější informace naleznete v příloze.

Nová informace pro občany

Datum: 16. 3. 2020

ze dne 16.3.2020

Usnesení vlády ČR č. 82 o přijetí krizového zabezpečení

Datum: 14. 3. 2020

ze dne 14.3.2020 - vláda zakazuje - podrobnější informace v příloze.

Hejtmanka informuje o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou

Datum: 13. 3. 2020

RADY A INFORMACE
Nejaktuálnější a nejpřesnější rady, informace a doporučení, jak předcházet možné infekci koronavirem, najdou občané Středočeského kraje na stránkách „Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Na odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html jsou na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce.
K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka krajské hygienické stanice na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 7:00 – 19:00.
Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00.
Ve Středočeském kraji můžete v akutních případech kontaktovat také pracovníky protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť (v pracovní době) podle bydliště.
Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155. Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106 a 725 191 367.

Usnesení vlády ČR č.75 - č.80 k přijetí krizových opatření ze dne 13.3.2020

Datum: 13. 3. 2020

ze dne 13.3.2020

Informace k dopravě!

Datum: 13. 3. 2020

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující aktuality:

- Koronavirus – dočasná opatření v PID
- Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji
- Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
- Kde získat informace o aktuálním provozu PID
- Odložení plánovaných integrací do PID ve Středočeském kraji

Informace z úřadu pro občany

Datum: 13. 3. 2020

2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Datum: 13. 3. 2020

o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a další přijatá opatření naleznete v příloze.

Velikonoční jarmark 2020

Datum: 13. 3. 2020

je zrušen z důvodu nouzového stavu. Děkujeme za pochopení.

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Datum: 13. 3. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Důležité upozornění!!!

Datum: 12. 3. 2020

nouzový stav + MŠ 2020

Upozornění

Datum: 12. 3. 2020

tělocvična

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 2020 1

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 2020

Datum: 11. 3. 2020

+ důležité informace a odkazy


Svoz Nebezpečného odpadu

Datum: 10. 3. 2020

dne 18.4.2020 je zrušen.

Upozornění pro občany 1

Upozornění pro občany

Datum: 5. 3. 2020

Kontejnery

Poplatky pro rok 2020

Datum: 22. 1. 2020

Poplatky

Doprava

Datum: 22. 1. 2020

Informace

Doprava nově

Datum: 22. 1. 2020

Dočasná změna trasy a zastávek pro linky PID - 617 a 627

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

Datum: 22. 1. 2020

vodné stočné 2020

Sběrné místo

Datum: 22. 1. 2020

Sběrné místo se nachází na adrese:
Nábřeží č.p. 15, Libušín
(Objekt bývalé hasičárny)

ÚT, ČT: 9.00 - 17.00
SO: 8.00 - 13.00

Anidef,z.s.

Datum: 22. 1. 2020

Anidef, z.s. zajišťuje odchyt  opuštěných psů pro město od 1.1.2020. Pokud půjde o odchyt na našem katastru, je potřeba nejprve kontaktovat vedení města - tel. 602692369 nebo 602448778.

odpad

Odpad

Datum: 22. 1. 2020

odpad

#

Nové kontejnery

Datum: 22. 1. 2020

Nové kontejnery pro občany.

#

Kompostéry

Datum: 22. 1. 2020

Objednané kompostéry je možné vyzvednout do konce února 2020.

#

Středočeské Vodárny

Datum: 22. 1. 2020

Změna způsobu zásobování pitnou vodou od února do května 2020

#

DVB-T2

Datum: 22. 1. 2020

Druhá vlna televizní digitalizace.

Tuhá paliva

Datum: 18. 8. 2016

Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva

Bioodpad

Datum: 19. 3. 2015

2015 - jaro

Hodina Země

Datum: 19. 3. 2015

2015

Setkání občanů

Datum: 19. 3. 2015

2015

Svoz nebezpečného odpadu 18.4. 2015

Datum: 18. 3. 2015

2015 - jaro

Oznámení o omezení dodávky vody dne 24.3.2015

Datum: 5. 3. 2015

2015

Oznámení o omezení dodávky vody dne 5.3.2015

Datum: 25. 2. 2015

2015

Pozvánka na Masopustní průvod

Datum: 23. 1. 2015

2015

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 3. 11. 2014

6.11.2014

Základní škola hledá

Datum: 15. 7. 2014

2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Datum: 20. 6. 2014

8.7.2014

Odečty vody

Datum: 13. 6. 2014

Odečty vody 2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Datum: 6. 6. 2014

24.6.2014

Plánované kulturní akce Města Libušín

Datum: 28. 5. 2014

2014 a začátek roku 2015

Město Libušín
dezinfikuje riziková místa ve městě, jako jsou lavičky a zastávky.

Dezinfikujeme riziková místa ve městě

Aplikace pro občany

Loga

logo

logo

logo

logo

logo

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Důležité info

Vaše zaregistrované e-maily přes webové stránky, které jste poskytli městu, jsou na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Váš souhlas máte právo kdykoliv zrušit nebo odvolat. Vaše e-maily budou využívány pro účely zpráv nebo informací od města a nebudou předávány třetím osobám. viz. níže uvedené.